Vi söker Branschchef till Svenska Flygbranschen

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har förbundet ca 100 anslutna företag med totalt ca 9 700 anställda. Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen.

Vad vi erbjuder dig

Vi arbetar med att främja våra medlemsföretags bästa och bevakar och driver frågor av vikt för flygbolag och andra företag med anknytning till flygbranschen. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig flygnäring. Några av våra prioriterade frågor är flygskatt, flygplatsavgifter, lagstiftning inom luftfart nationellt och inom EU samt konkurrensfrågor.

Som Branschchef för Svenska Flygbranschen har du ansvar för förbundets bransch- och public affairs-verksamhet. Du kommer att arbeta med både utredning, strategi och kommunikation. Genom att utföra omvärldsanalys, bearbeta statistik och ta fram faktaunderlag kommer du ansvara för ett sakligt och professionellt påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och andra intresseorganisationer. En viktig kontaktyta är EU och arbetet innehåller ett antal resdagar till bl.a. Bryssel.

Genom personliga möten, remissvar, debattartiklar och närvaro i redaktionella och sociala medier uppmärksammar du de frågor som är viktiga för branschen och fungerar som en viktig brygga mellan medlemsföretagen och det övriga samhället.

Du blir en del av Transportföretagens näringspolitiska avdelning och rapporterar till chef för näringspolitik. Vi sitter i trevliga lokaler i Näringslivets Hus i Stockholm.

Vad du erbjuder oss

Du bör ha en akademisk examen inom exempelvis nationalekonomi eller statsvetenskap och ha minst 5 års erfarenhet från liknande arbete. Erfarenhet/kunskap om flyg och flygrelateradverksamhet är meriterande.

Du kan utföra utredningsarbete, samla in och analysera stora mängder information och snabbt omvandla detta till underlag för opinionsbildning. Du är intresserad av, och har en förståelse för, samhället och en förmåga att prioritera vilka frågor som är av störst vikt för branschen och våra medlemmar.

Du kan formulera dig väl och har förmågan att argumentera i både tal och skrift. Du kan arbeta på både svenska och engelska.

Du arbetar självständigt men uppskattar att bidra till en grupp där vi hjälper varandra och drar nytta av varandras kompetenser. Du är duktig på att skapa relationer och trivs med att samarbeta tätt med våra medlemsföretag. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12 september till rekrytering@transportforetagen.se

För mer information om tjänsten kontakta Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, 070 610 71 27.

Om Transportföretagen

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i våra medlemsföretags utmaningar som arbetsgivare. I våra nio förbund finns drygt 10 300 medlemsföretag med tillsammans ca 207 000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.