Medlemskap

Den 1 januari 2014 gick Bussarbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) samman till ett gemensamt förbund - Sveriges Bussföretag.

Samgåendet innebär ett större förbund med tillräckliga muskler för att ta sig an både arbetsgivarfrågor och branschfrågor. Sveriges Bussföretag ger bussbranschen en mer kraftfull bas i samtal med politiker, myndigheter och fackliga organisationer.

Organisationen ska långsiktigt stärka medlemsföretagens intressen, verka för att utveckla branschen i en sund och positiv riktning, samt öka förståelsen för branschens betydelse i samhället.

Har du frågor om medlemskap, inträde och utträde. Fyll  i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.

Jag önskar mer information om:
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs merIntervju med Tomas Byberg, VD Byberg & Nordin Busstrafik


Som medlem i Sveriges Bussföretag får du bland annat:

 • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister

 • Ständigt uppdaterad information om förändringar i till exempel arbetsrätt och arbetsmiljörätt via bland annat hemsidan

 • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

 • Hjälp med avtalstolkning

 • Rättshjälp i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

 • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor

 • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandingsteknik och löneadministration

 • Medlemskap i Svenskt Näringsliv

 • Rabatt på Avtalsförsäkringar

 • Bevakning av bussbranschens intressen hos myndigheter, riksdag, regering och EU-organ, bland annat branschens affärsmässiga villkor, bussars mått och specifikationer, etableringskriterier och yrkeskompetens.

 • Information om vad som händer: Medlemmar får bland annat vårt digitala nyhetsbrev en gång per vecka.

 • Tillgång till branschens samlade kunskap i viktiga frågor såsom lagar och bestämmelser om yrkestrafik, upphandlingsprinciper mm vid upphandling av linjetrafik, skolskjutsar och färdtjänst, miljöfrågor, statistik och teknik, utlands- och turisttrafik, och andra dokument för utlandstrafik.

 • Rabatterade priser på juridisk rådgivning inom affärsjuridik och offentlig upphandling samt en rad andra tjänster knutna till juridik, avtal och affärsprocesser.

 • Hjälp med momsåterhämtning i utlandet. Sveriges Bussföretag har avtal med de båda danska företagen FDE och Bakob kring momsåterhämtning för medlemsföretag. Mer information finner ni på respektive hemsida.

 • Tillgång till förbundets unika databas Utlandstrafik, där vi samlat information om vad som gäller för att köra buss i EUs medlemsstater. Vikter och längder för vägar och broar, dokumentationskrav, parkeringsinformation och momsregler till exempel. Databasen uppdateras kontinuerligt och är en ovärderlig hjälp för dig som kör turist- och beställningstrafik med buss i Europa. 

Läs mer om medlemsförmåner

Bli branschintressent!
Bussbranschen är inte bara bussbolag. Våra branschintressenter är leverantörer eller partners i branschen och som branschintressent får företaget möjlighet till unika kontaktvägar till de flesta av Sveriges bussföretag. Samtidigt kan Sveriges Bussföretags medlemmar ta hjälp av intressenternas kunskap för att utveckla den svenska bussbranschen. Mer information finns här.


Ju fler företag som är medlemmar i Sveriges Bussföretag desto starkare blir förbundet!

Till toppen på sidan