Medlemskap

Säkerhetsföretagen driver både bransch- och arbetsgivarfrågor och som medlem i förbundet får ni tillgång till den samlade kompetensen på Transportföretagen inom förhandling, arbetsrätt, arbetsmiljö, näringspolitik, med mera.

Vi har kontor på följande orter: Umeå, Sundsvall, Falun, Stockholm, Örebro, Växjö, Göteborg och Malmö.

Avgifter

Avgifterna är desamma som nu gäller i Almega Tjänsteförbunden. Säkerhetsföretagen kommer inte att debitera några avgifter så länge medlemskapet i Almega Tjänsteförbunden kvarstår, d v s inga dubbla medlemsavgifter kommer tas ut.

Inträde i Säkerhetsföretagen/ansökan om medlemskap

Fyll i Ansökan om inträde.

Det är viktigt att uppge önskat inträdesdatum samt att ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. 

Utträde ur Almega/uppsägning av medlemskap

Vi vill påminna er som ännu inte begärt utträde ur Almega att omgående göra så samtidigt som ni begär inträde i Säkerhetsföretagen.

Utträden skickas till Almega Tjänsteförbunden, via e-post till yvonne.karlsson@almega.se eller via post till Almega Tjänsteförbunden, Box 555 45, 102 04  Stockholm. Det räcker dock att skicka uppsägning via e-post.

Uppsägningshandlingen ska innehålla företagsnamn och organisationsnummer och skall göras av behörig firmatecknare. Det finns ingen formell uppsägningsblankett hos Almega utan detta räcker.
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer