Medlemskap

Säkerhetsföretagen driver både bransch- och arbetsgivarfrågor och som medlem i förbundet får ni tillgång till den samlade kompetensen på Transportföretagen inom förhandling, arbetsrätt, arbetsmiljö, näringspolitik, med mera.

Vi har kontor på följande orter: Umeå, Sundsvall, Falun, Stockholm, Örebro, Växjö, Göteborg och Malmö.

Avgifter

Avgifterna är desamma som nu gäller i Almega Tjänsteförbunden. Säkerhetsföretagen kommer inte att debitera några avgifter så länge medlemskapet i Almega Tjänsteförbunden kvarstår, d v s inga dubbla medlemsavgifter kommer tas ut.

Se avgifterna här

Inträde i Säkerhetsföretagen/ansökan om medlemskap

Ansökning om inträde och medlemskap i Säkerhetsföretagen kan ske per e-post till medlem@transportforetagen.se alternativt till Transportföretagen, Medlemsavdelningen, Box 5384, 102 49 Stockholm.

Det är viktigt att uppge önskat inträdesdatum samt att ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Vi rekommenderar att inträdesdatum är samma datum som ni skickar in ansökan om medlemskap. Ansökan om medlemskap hittar du i vänstermenyn.

Har du frågor kring hur du fyller i din ansökan kontakta medlemsavdelningen på medlem@transportforetagen.se eller tel. 08 762 71 00.

Utträde ur Almega/uppsägning av medlemskap

Vi vill påminna er som ännu inte begärt utträde ur Almega att omgående göra så samtidigt som ni begär inträde i Säkerhetsföretagen.

Utträden skickas till Almega Tjänsteförbunden, via e-post till yvonne.karlsson@almega.se eller via post till Almega Tjänsteförbunden, Box 555 45, 102 04  Stockholm. Det räcker dock att skicka uppsägning via e-post.

Uppsägningshandlingen ska innehålla företagsnamn och organisationsnummer och skall göras av behörig firmatecknare. Det finns ingen formell uppsägningsblankett hos Almega utan detta räcker.