Medlemskap

Säkerhetsföretagen driver både bransch- och arbetsgivarfrågor och som medlem i förbundet får ni tillgång till den samlade kompetensen på Transportföretagen inom förhandling, arbetsrätt, arbetsmiljö, näringspolitik, med mera.

Vi har kontor på följande orter: Umeå, Sundsvall, Falun, Stockholm, Örebro, Växjö, Göteborg och Malmö.

Avgifter

Avgifterna är desamma som nu gäller i Almega Tjänsteförbunden. Säkerhetsföretagen kommer inte att debitera några avgifter så länge medlemskapet i Almega Tjänsteförbunden kvarstår, d v s inga dubbla medlemsavgifter kommer tas ut.

Inträde i Säkerhetsföretagen/ansökan om medlemskap

Fyll i Ansökan om inträde.

Det är viktigt att uppge önskat inträdesdatum samt att ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. 

Utträde ur Almega/uppsägning av medlemskap

Vi vill påminna er som ännu inte begärt utträde ur Almega att omgående göra så samtidigt som ni begär inträde i Säkerhetsföretagen.

Utträden skickas till Almega Tjänsteförbunden, via e-post till yvonne.karlsson@almega.se eller via post till Almega Tjänsteförbunden, Box 555 45, 102 04  Stockholm. Det räcker dock att skicka uppsägning via e-post.

Uppsägningshandlingen ska innehålla företagsnamn och organisationsnummer och skall göras av behörig firmatecknare. Det finns ingen formell uppsägningsblankett hos Almega utan detta räcker.