Medlemskap

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) är ett förbund inom Transportföretagen. Anslutna till förbundet är företag som bedriver tillverkning av eller handel med petroleumprodukter i Sverige.

Vi är din partner i arbetsgivarfrågor och arbetsrätt. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller en arbetsrättslig tvist.

Som medlem i PAF bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Ansök om medlemskap

Kontakta oss

Om du har frågor om medlemskap, inträde eller utträde. Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag önskar information om:
Fritext


Som medlem i PAF får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljö via bland annat hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

  • Hjälp med lag- och avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration

  • Medlemskap i Svenskt Näringsliv

  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i PAF!

Till toppen på sidan