Medlemskap

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) är ett förbund inom Transportföretagen. Förbundets medlemmar är försäljare och verkstäder för bilar, traktorer och entreprenadmaskiner, däckhandlare och däckreparationsverkstäder, bil- och industrilackeringsverkstäder, bensinstationer, garage, bilbesiktning samt bärgningsföretag.

Vi är din partner i arbetsgivar- och arbetsrättsfrågor. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller en arbetsrättslig tvist.

Ett medlemskap i MAF ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap hjälp vid arbetsrättsliga processer. Har ditt företag idag hängavtal med IF Metall kommer din MYN-avgift att halveras och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar att minska vilket innebär att MAF-medlemskapet är självfinansierande för många.

"Har ditt företag hängavtal med facket får ni rabatt på kollektivavtalade försäkringspremier. Rabatten motsvarar i de flesta fall hela vår medlemsavgift"

Som medlem i MAF bidrar du också till vårt arbete med att påverka motorbranschens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Ansök om medlemskap

Kontakta oss

Har du frågor om medlemskap, inträde och utträde. Fyll  i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag önskar information om:
Fritext

 

Som medlem i MAF får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

  • Hjälp med avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration

  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i MAF!

Till toppen på sidan