Vi välkomnar Regeringens satsning – smarta transporter innebär hållbara städer

fredag 12 april

Sveriges städer fortsätter att växa och i takt med urbaniseringen krävs nya och hållbara lösningar för att tillgodose transportbehoven. Vi välkomnar därför att Regeringen beslutat att ge stöd till smarta godstransportlösningar.

Sverige fortsätter att urbaniseras vilket ställer höga krav på en hållbar stadsbyggnad. Transportföretagen välkomnar att Regeringen har beslutat om en utvidgning av Stadsmiljöavtalen genom att bredda stödet till att även omfatta åtgärder för godstransportlösningar.

”Godstransporterna och deras behov glöms ofta bort i planeringen av våra städer, därför är det positivt att regeringen utvidgar Stadsmiljöavtalen till att även omfatta åtgärder för smarta godstransportlösningar. Våra medlemmar utför kollektivtrafik för gods i och med att vi samordnar kundernas transporter. Att ha goda förutsättningar för godstransporterna i städerna borde vara lika självklart som att ha goda förutsättningar för kollektivtrafiken”, kommenterar Ulf Perbo, Näringspolitisk chef för Transportföretagen. 

Utvidgningen gör det bland annat möjligt att använda stadsmiljöavtalen för medfinansiering av anläggningar och nya lösningar för samlastning och samordnade urbana godstransporter: 

”Smarta godstransporter är en förutsättning för fungerande och dynamiska städer. Lokalt ser vi redan flera hållbara och kreativa lösningar som både är effektiva och klimatsmarta. Det här är ett sätt för staten att hjälpa kommunerna en bit på vägen till hållbara godstransporter”, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande. 

Det innebär stadsmiljöavtalen

I Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 finns sammantaget 12 miljarder till stadsmiljöavtalen. Av dessa får bidraget till urbana godstransporter uppgå till maximalt 1,2 miljarder kronor under planperioden, varav Trafikverket får ingå avtal om maximalt 400 miljoner kronor under respektive 4-årsperiod. 
Ändringen träder i kraft 22 maj 2019.