Sverige kan bli platsen för unik internationell testarena inom elflyg, drönare och automatisering av flyg

onsdag 5 juni

I dag hölls ett seminarium med anledning av att aktörer i Sverige och Norge har utrett förutsättningarna för att använda luftrummet mellan Røros, Åre-Östersunds och Trondheims flygplatser för test av elflyg, drönare och ökad automatisering av flyg. Det skulle i sådana fall bli en världsunik testmiljö som sätter både Sverige och Norge i framkant för flygets internationella hållbarhetsarbete och tekniska utveckling.

Den nya testarenan ska om den blir verklighet kunna bli ett testområde för kommande flyg- och drönarmodeller, samt test av laddinfrastruktur och standards för elflyg. Med vid gårdagens seminarium var Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg, som talade om elflygets roll i framtiden.

– Elflyget har inte bara en viktig roll att spela utan det är en självklar och helt nödvändig del av det flyg vi kommer att ha tillgång till i framtiden. Med skandinaviska samarbeten som Test-Arena Midt-Skandinavia Green Flyway kommer vi kunna bli regionen där utvecklingen går fram snabbast och skapa grunden för en regional och i förlängningen även internationell elflygmarknad.

Bakgrunden till seminariet och initiativet med testarenan är den snabba teknikutveckling när det gäller elflyg och drönare, där aktörer från Sverige och Norge intresserat sig för att göra gemensam sak för att driva på utvecklingen. 

– Luftkorridoren mellan Östersund och Røros är ett meteorologiskt och topografiskt intressant område för tester av elflyg och drönare. Dessutom skapar den existerande infrastrukturen tillsammans med ledande partners i området mycket bra förutsättningar, säger Hans Dunder, som är pilot och projektledare för förstudien om tester av elflyg och drönare i luftkorridoren

På seminariet presenterades resultaten från den förstudie som bedrivits inom Interreg om Test-Arena Midt-Skandinavia Green Flyway. Förstudiens mål har varit att undersöka förutsättningar och potential för en luftrumskorridor som kan utnyttjas som testarena för såväl elektriska flyg som autonoma flyg (drönare). Förstudien ska utgöra en grund för ett eventuellt huvudprojekt.

Fakta:

Bakom förstudien som får stöd av Interreg, står Östersunds kommun, Trondheim kommune, Røros kommun, Rørosregionen Næringshage, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen. Många aktörer är involverade i utredningsarbetet, däribland Swedavia som driver Åre Östersund Flygplats och den norska motsvarigheten Avinor samt företag inom flygindustrin.