EU-parlamentet röstade för ”Vägpaketets” nya regler

torsdag 4 april

Under torsdagen stod det klart att EU-parlamentet röstade för nya regler gällande utstationering, cabotage och kör- och vilotider.

Parlamentet godkände under torsdagen sin ståndpunkt att förhandla med rådet om reviderade regler för utstationering av förare, bättre efterlevnad av reglerna om cabotage, samt kör- och vilotider. Ett syfte har varit att sätta stopp för så kallade brevlådeföretag, som skriver sig i ett land men vars verksamhet egentligen är baserat i ett annat. Här vill man införa nya krav på att omfattande verksamhet måste bedrivas i det land där företaget står skrivet, det framgår av parlamentets pressmeddelande. 

Parlamentet vill att dagens existerande cabotage-restriktioner ska ersättas av en tidsgräns (3 dagar) och att smarta färdskrivare ska registrera när fordonen kör över landsgränser. Förslaget innebär också en avkylningsperiod om 60 timmar, innan nästa cabotage.

Parlamentet vill också se ett EU-omfattande regelverk för utstationering av förare, vilket syftar till att skapa en rättslig ram för att tillämpa utstationering i transportsektorn, för att förhindra byråkrati orsakad av separata nationella tillvägagångssätt och för att säkerställa rättvis ersättning för förare, skriver man vidare.

Förslaget inkluderar också förändringar för att säkerställa viloperioder för förare. Företagen måste enligt förslaget organisera sina scheman så att föraren kan komma hem regelbundet (minst var 4:e vecka). Den obligatoriska viloperioden i slutet av veckan får inte heller tas i hytten, enligt förslaget.