Välkommen på Transportföretagens seminarier i Almedalen

måndag 11 juni

Med framtidens transportnäring i fokus arrangerar vi seminarier i Almedalen 2019.

Hur kan digitaliseringen öka industrins konkurrenskraft?

Måndag 1 juli 14:00 – 14:45
Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård

Digitaliseringen bidrar till ett hållbart samhälle genom effektivare transporter och användning av infrastruktur, men även genom mindre klimatpåverkan och säkrare transporter. Hur arbetar industrin med digitaliseringen och hur fort går det? Hur hanterar staten den snabba utveckling som sker?

Medverkande:

 • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Regeringen
 • Henrik Henriksson, VD, Scania
 • Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket

 

Hamnen i det moderna transportsystemet

Tisdag 2 juli  09:00 – 09:45
Hamngatan 1, trädgården, Maritima mötesplatsen 

En stor majoritet av Sveriges utrikeshandel passerar en hamn och de svenska hamnarna utgör viktiga logistiknav som möjliggör omlastning mellan de olika transportslagen. Hur leder vi utvecklingen mot framtidens hamntjänster, ökad överflyttning och större godsflöden på sjön?

Medverkande:

 • Ola Hjärtström, Marknadschef, Norrköpings Hamn
 • Anders Boman, VD, Wallenius Lines
 • Inge Vierth, Senioranalytiker, VTI
 • Pia Bergdahl, Kvalificerad utredare, Trafikanalys
 • Christine Hanefalk, Moderator, Branschchef, Sveriges Hamnar

 

Hur snabbar vi på elektrifieringen av transporterna?

Tisdag 2 juli 14:00 - 14:45 
Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård

Att elektrifiera transporterna skulle medföra stora värden för samhället. Elektrifiering av tunga transporter är central när det gäller att utsläppen från vägtransporterna. Vad krävs för att påskynda elektrifieringen? Hänger infrastrukturen med? Sverige är bra på att samarbeta men hur snabba är vi?

Medverkande

 • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Regeringen
 • Martin Lundstedt, VD, AB Volvo
 • Maria Sunér Fleming, Ansvarig för Klimat & Energi, Svenskt Näringsliv


Hur löser vi utmaningen med företagens kompetensbrist?

Tisdag 2 juli 14:00 - 15:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B25" 

Det är en stor utmaning att hitta rätt kompetens till företagen, oavsett bransch. Utredningen om dimensionering och regionalisering av yrkesutbildning är högaktuell, men vad gör regeringen?

Medverkande:

 • Lars Stjernkvist, Särskild utredare, Dimensioneringsutredningen
 • Fredrik Gunnarsson, Ansvarig Kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna
 • Caj Luoma, Chef Kompetensförsörjning, Transportföretagen
 • Amelie von Zweigbergk, Moderator

 

Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?

Onsdag 3 juli 10:00 - 10:45
Hamngatan 1, trädgården, "Maritima Mötesplatsen

Transportnäringen är navet i den svenska ekonomin. Varor, människor och tjänster ska kopplas samman över hela vårt avlånga land. Att nästan all export och import från och till Sverige också hanteras av sjöfarten gör att kraven ökar på en välutbildad och kunnig arbetskraft.

Medverkande

 • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet
 • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
 • Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Caj Luoma, Chef Kompetensförsörjning, Transportföretagen
 • Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland AB
 • Carl Carlsson, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
 •  

  Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

  Onsdag 3 juli 10:00 - 11:00
  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

  Elbussarnas intåg har väckt debatt om vem som bör äga allt från bussar till depåer och laddstolpar. Går det att komma fram till principer för att svara på dessa gränsdragningsfrågor som passar förutsättningarna i landets olika delar?

  Medverkande: 

 • Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm
 • Gunnar Schön, VD, Transdev
 • Henrik Wingfors, Energiföretagen
 • Sverige har rätt till ett hållbart flyg – och goda förutsättningar att nå dit

  Onsdag 3 juli 11:00 - 12:00
  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B25" 

  Flyget binder samman hela Sverige. Många samhällen, företag och personer är beroende av ett fungerande inrikesflyg. Men flyget måste ställa om för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Omställningen måste ske med omtanke om både tillgänglighet och miljö. Hur gör vi det?

  Medverkande:

  • Jessika Roswall, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna
  • Mattias Goldmann, VD, Fores
  • Ronny Lindberg, VD, Kalmar-Öland Airport
  • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
  • Fredrik Kämpfe, moderator

  Transportsektorns klimatmål - en omöjlig utmaning?

  Onsdag 3 juli 14:00 - 14:50
  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

  Koldioxidutsläppen från transporter ska minska 70% till år 2030. Det är ett av världens mest ambitiösa mål. Men är det möjligt att uppnå eller är det bara en politisk pamflett? Är det ett lämpligt mål eller bör riksdagen ompröva målet?

  Medverkande:

 • Per Kågeson, Professor, KTH
 • Maria Börjesson, Professor, VTI
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, Transportföretagen
 • Anders Josephsson, Moderator, Transportföretagen
 • Arga norrlänningar och bensinuppror - onödigt gnäll eller relevant kritik?

  Onsdag 3 juli 15:00 - 15:50
  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

  En stor proteströrelse mot orättvisa drivmedelsskatter har växt fram. Är beskattningen av bilismen fördelningspolitiskt och regionalpolitiskt oacceptabel? Eller är det bara onödigt gnäll som är i konflikt med miljömålen.

  Medverkande:

 • Maria Börjesson, Professor, VTI
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Christian Ekström, VD, Skattebetalarna
 • Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Ulf Perbo, Näringspolitisk chef, Transportföretagen
 • Peder Blohm Bokenhielm, Kampanjledare, Bensinupproret 2.0
 • Anders Josephsson, Moderator, Transportföretagen
 • Kan kompetensförsörjningen bli en hämsko för framtidens fordon?

  Onsdag 3 juli 15:15 - 16:00
  Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård

  Den pågående omställningen till följd av elektrifieringen, digitaliseringen och automatiseringen kräver ny kompetens. Hur ska medarbetarnas kompetens kunna hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen? Vilken roll har företaget och vilken roll har staten?

  Medverkande:

 • Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning, Regeringen
 • Håkan Samuelsson, VD, Volvo Cars
 • Marie Nilsson, Ordförande, IF Metall
 • Klimatsmarta resor till besöksmålet

  Onsdag 3 juli 16:00 - 17:00
  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

  Satsningar på väginfrastrukturen med hänsyn till busstrafikens behov. Hur gör de som lyckats – och vad får infrastrukturhållarna att prioritera besöksnäringen på landsbygden?