Lyckad rekryteringsträff kring bristyrken inom kollektivtrafiken

tisdag 23 oktober

Kollektivtrafiken behöver personal. Transportföretagen och Sveriges Bussföretag har därför anordnat en branschdag tillsammans med Tågoperatörerna, Taxiförbundet, Stockholms stads vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i syfte att ge information till besökande om bristyrken samt ge direktkontakt till utbildningsarrangörer och arbetsgivare.

Människor är i hög grad beroende av kollektivtrafiken för att få vardagen att gå ihop - åka till skolan, jobbet eller läkaren. Idag råder det stor brist på bussförare – 7 300 förare behövs mellan 2018 och 2020 – men även tågförare och taxiförare. Dessa yrken är väsentliga för en fungerande kollektivtrafik och färdtjänst. Därför har bland annat Transportföretagen anordnat en branschdag på kollektivtrafikens stora branschmässa Persontrafikmässan.

–  Persontrafikmässan är ett viktigt event för kollektivtrafiken och ett utmärkt tillfälle att anordna en rekryteringsträff tillsammans med de branscher som bedriver kollektivtrafik och som är i stort behov av personal, säger Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare på Transportföretagen.  

På plats fanns hela persontrafikbranschen samt utbildningsinstanser såsom yrkesvuxskolor (komvux för yrkesutbildningar) och Arbetsförmedlingen som driver arbetsmarknadsutbildningar. Intresset var stort med många besökare under dagen.

–  Vi ser detta som ett effektivt och lätt sätt att försöka samla alla parter på ett ställe och ge intresserade arbetssökande en väg in till branschen. Besökare har på plats kunnat få hjälp att ansöka direkt till yrkesvux och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, som driver utbildningar inom bristyrkena. Det har även funnits möjlighet att lämna CV direkt till företagen på plats om man redan har en utbildning, avslutar Maria Sjölin Karlsson.

 

För mer information, kontakta Maria Sjölin Karlsson, på maria.sjolin@transportforetagen.se eller 073-44 71 55