Inga nya förhandlingar utsatta mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet

torsdag 6 december

Sveriges Hamnar har erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på det för hamnarbete gällande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet men erbjudandet har avvisats. Sveriges Hamnar står till förfogande för fortsatta förhandlingar.

 ”Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet avfärdar Sveriges Hamnars erbjudande om hängavtal till branschens kollektivavtal i enlighet med den modell som gäller på svensk arbetsmarknad”, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar.

Efter att Hamnarbetarförbundet begärt förhandlingar om kollektivavtal med Sveriges Hamnar har parterna träffats vid fyra tillfällen under senhösten.

”Vårt mål är att finna en hållbar lösning som inte äventyrar stabiliteten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi står till förfogande för fortsatta förhandlingar”, avslutar Joakim Ärlund.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se