Transportföretagen i dialog om förebyggande åtgärder för att undvika lastbilskapning

torsdag 13 april

Mot bakgrund av de terrorattacker som skett med lastbilar deltog Transportföretagen i dag i ett möte tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson och övriga företrädare för branschen för att diskutera åtgärder som kan försvåra kapning av lastbilar.

Under mötet diskuterades olika lösningar, men samtidigt framhölls vikten av att inga förhastade åtgärder skulle genomföras. De närvarande kommer istället i ett nästa steg bjudas in till ett nytt möte 18 maj för att mer i detalj redovisa ståndpunkter och möjliga åtgärder inom respektive ansvarsområde.