Nytt tjänstemannaavtal mellan MAF/Unionen träffat

tisdag 18 april

MAF och Unionen har den 11 april träffat nytt 36 månaders tjänstemannaavtal för Motorbranschen avseende perioden 1 maj 2017 - 30 april 2020

Av avtalsvärdet för de tre åren är 6,0 % lön och 0,5 % avsättning till deltidspension. Kostnaden för lönehöjningarna uppgår till 2,0 % från 1 maj respektive avtalsår.

Premieintjänande till deltidspensionsförsäkring höjs med 0,2 % den 1 maj 2017 och
0,3 % den 1 maj 2019, d.v.s. totalt 0,5 %.

Avtalet innehåller även vissa ändringar i de allmänna villkoren.

Mer information om det nya avtalet kommer inom kort på medlemssidan.