Ny rapport: Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning

tisdag 20 juni

Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden. Branschen riskerar att sakna 30 000-40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar ej görs för att möta rekryteringsbehovet.

Transportföretagen har med hjälp av HUI Research låtit ta fram rapporten Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning, med syfte att beskriva transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv – både idag och i framtiden.

Då transportnäringen har betydelse för andra näringar i Sverige och därmed för jobbskapande och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi som helhet blir frågan än mer viktig.

 - För att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet och säkra kompetensförsörjningen krävs politiska satsningar, såväl kvalitativa som strukturella, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Rapporten utgår från ett antal punkter och förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

- Ungas intresse för yrkesutbildning måste höjas. Vi vill även se fler platser inom vuxenutbildningen och en förstärkning av utbildningskvalitén inom utbildningssystemet för att rädda Sveriges behov av transporter, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen.

En huvudsaklig anledning till att branschens rekryteringsbehov sticker ut är stora pensionsavgångar, minskat körkortstagande samt minskat intresse för branschens utbildningar.

Ladda ner rapporten här

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se