EU:s inre marknad för buss fungerar inte

måndag 10 april

Turist- och beställningstrafik med buss ökar för tredje året i rad. 2016 gjorde svenskarna 7,9 miljoner resor med buss i turistiska syften konstaterar Sveriges Bussföretag som idag publicerar turistbussrapporten april 2017. Samtidigt ses ett stort hinder för fortsatt positiv utveckling av turistbussresandet utanför Sveriges gränser av ett sönderfall inom EU:s inre marknad och ökad protektionism i allt fler av EU:s medlemsstater.

Turistbussrapporten april 2017 som är den sjätte i ordningen visar tydligt och pedagogiskt hur en resa genom Europa kan se ut och alla de olika regelverk som bussföretagen måsta anpassa sig till. Som exempel beskrivs momsproblematiken och de krångliga minimilönreglerna som allt fler länder introducerar. Sveriges Bussföretag konstaterar i rapporten att regelkrånglet ökar när allt fler länder nu inför egna landspecifika regler, tvärtemot EU:s inre marknad.

– Det är glädjande att fler väljer turistbussen. Den svenska turistnäringen behöver fungerande persontransporter och bussen ger många människor möjlighet att uppleva Sveriges och Europas skiftande turistmål. Men EU:s inre marknad fungerar helt enkelt inte för persontransporter med buss, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

I årets rapport om turistbussutvecklingen finns bland annat följande fakta: 

  • Lönsamheten inom turist- och beställningstrafiken ökar för fjärde året i rad och är nu 6,1 % vilket är den högsta vinstmarginalen som uppmätts sedan mätningarna startades 2008.
  • Personbilens andel av resandet fortsätter sjunka i betydelse beträffande val av trafikslag.
  • Bussens andel av resande växer under perioden 2014-2016.
  • Tyskland är den populäraste destinationen utomlands.
  • Stockholms stad är den populäraste destinationen vid resor inom Sverige.

Rapporten innehåller också en trendanalys för åren 2013-2016.

– En växande turist- och beställningstrafik gynnar det svenska samhället och besöksnäringen i stort genom en ökad tillväxt på destinationer, hotell, restauranger och olika evenemang runt om i Sverige och Europa, säger Mikael Persson, ansvarig för turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag.

Läs turistbussrapporten från Sveriges Bussföretag april 2017: 
Statistikrapport Bussturism 2017

Kontakt
För vidare information kontakta Mikael Persson eller Anna Grönlund.