Mycket oroande YKB-siffror!

onsdag 22 juni

Trots att tiden rinner ut visar siffror från Transportstyrelsen att cirka 40 000 - 50 000 förare fortfarande saknar yrkeskompetensbevis, YKB. Förarna måste ha klarat av en 35 timmars fortbildning för att få fortsätta köra yrkesmässigt efter 10 september i år.

- Vi har de senaste veckorna inte sett en sådan ökning som vi hade önskat jämfört med tidigare statistik från Transportstyrelsen. Med tanke på det och att deadline är 10 september och semestrar står inför dörren är det naturligtvis mycket oroande att så många förare inte genomfört sin fortbildning än, säger Caj Luoma, Chef för Utbildning och Arbetsmarknad.

- Parallellt med att jobba för ett bra regelverk lägger vi mycket energi på att informera transportbranschen om behovet av att ha genomfört sin fortbildning. Det jobbet fortsätter vi med, avslutar Caj Luoma.

Aktuellt inom YKB-området är även att Transportstyrelsen skickat ut förslag till förändringar i föreskriften som styr YKB. Transportföretagen bevakar såväl föreskriftsarbetet som utbildningsvolymen i branschen. I det här arbetet för Transportföretagen en löpande dialog med Transportstyrelsen. Arbetet fortsätter under hösten.

Frågor och svar om YKB.

Mer information på Transportstyrelsens hemsida