Nytt verktyg för lönesättning i mindre företag

tisdag 8 september

Svenskt Näringsliv har lanserat ett nytt web-verktyg för mindre företag som vill arbeta aktivt med lönesättning.

Här finns råd, vägledning och information om företagsnära lönesättning. Verktyget är framtaget i samarbete med förbundens  lönebildningsexperter.

Här finns möjlighet att ta fram ett företagsanpassat underlag som innehåller de tre viktigaste delarna: En lönestrategi som beskriver mål och syfte, definierade kriterier för hur lönen ska sättas, samt en tidsplan för löneprocessen. Verktyget kan användas i alla företag, oavsett bransch och kollektivavtal.

 Läs mer på jobbamedlonen.se