Transportföretagens Hållbarhetspris

Transportföretagens Hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald av goda exempel på det hållbarhetsarbete som bedrivs kan fler inspireras till att fortsätta arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Här kan du nominera till Hållbarhetspriset 2018

Priset riktar sig till personer och organisationer som är verksamma inom transportsektorn som har visat vägen mot en mer hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter. Ett viktigt arbete, inte minst eftersom Transportsektorn dels står för en stor del av utsläppen, dels fungerar som en tillväxtmotor för Sveriges ekonomi. Miljövänligare transporter är därför en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Hur utses pristagaren?
Under våren kommer vi att öppna för sökanden att nominera sina bidrag. Vår oberoende jury väljer därefter tre finalister för att sedan utse den mest kvalificerade kandidaten som koras till pristagare av Transportföretagens hållbarhetspris 2018.

När delas priset ut?
Priset delas ut i samband med en ceremoni i Stockholm den 14 november 2018. 
Vinnaren belönas med 50 000 kr som pristagaren får skänka till valfritt hållbarhetsprojekt.

Vilka står bakom priset?
Transportföretagen står bakom priset. Från och med våren 2017 har priset bytt namn från Pegasuspriset till Transportföretagens hållbarhetspris.  

Vilka har tidigare vunnit priset?
Pristagare genom åren är Älskade stad (2017) Byberg & Nordin Busstrafik (2016) Stena AB (2015) ABSvebol Logistics (2014) ICA (2013), Varbergs Hamn (2012), Maersk Line (2011), Taxi Stockholm och Taxi 020 (2010), Göteborgs Hamn (2009), Renova (2008).

 Frågor? Kontakta oss via hallbarhetspriset@transportforetagen.se