Transportföretagens Hållbarhetspris

Transportföretagens Hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald av goda exempel på det hållbarhetsarbete som bedrivs kan fler inspireras till att fortsätta arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Priset riktar sig till personer och organisationer som är verksamma inom transportsektorn som har visat vägen mot en mer hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter. Ett viktigt arbete, inte minst eftersom Transportsektorn dels står för en stor del av utsläppen, dels fungerar som en tillväxtmotor för Sveriges ekonomi. Miljövänligare transporter är därför en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vinnaren belönas med 50 000 kr som pristagaren får skänka till valfritt hållbarhetsprojekt. 

Vilka står bakom priset? 

Transportföretagen står bakom priset. Från och med våren 2017 har priset bytt namn från Pegasuspriset till Transportföretagens hållbarhetspris.  

Vilka har tidigare vunnit priset?
Pristagare genom åren är Älskade stad (2017) Byberg & Nordin Busstrafik (2016) Stena AB (2015) ABSvebol Logistics (2014) ICA (2013), Varbergs Hamn (2012), Maersk Line (2011), Taxi Stockholm och Taxi 020 (2010), Göteborgs Hamn (2009), Renova (2008).

Frågor? Kontakta oss via hallbarhetspriset@transportforetagen.se

Hållbarhetspriset 2018

Hållbarhetspriset 2018 delas ut på Norrsken House i Stockholm klockan 18:00. Kvällen gästas av bland andra Johan Norberg. 

Läs mer! Välkommen!

En transportkunnig jury har utsett tre finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. Grattis Wallenius Lines, Wibax Logistics AB och Widrikssons Åkeri AB!

”Konkurrensen har varit hård men av de sökande har juryn nu utsett tre mycket goda föredömen som finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. För att klara omställningen till hållbara transporter med minskad miljöpåverkan behövs inspiration, uppmuntran, innovation och entreprenörskap och det visar samtliga finalister mycket goda exempel på”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Läs mer