Transportföretagens Hållbarhetspris

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald av goda exempel på det hållbarhetsarbete som bedrivs kan fler inspireras till att fortsätta arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Priset riktar sig till personer och organisationer som är verksamma inom transportsektorn som har visat vägen mot en mer hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter. Ett viktigt arbete, inte minst eftersom Transportsektorn dels står för en stor del av utsläppen, dels fungerar som en tillväxtmotor för Sveriges ekonomi. Miljövänligare transporter är därför en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Hur utses pristagaren?
Under våren kommer vi att sammanställa alla nomineringar och därefter kommer juryn att sammanträda för att välja ut den mest kvalificerade kandidaten som koras till pristagare av Transportföretagens hållbarhetspris 2017.

Läs mer om finalisterna

Läs mer om juryn

När delas priset ut?
Priset delas ut i samband med en ceremoni i Stockholm den 19 oktober 2017. 
Vinnaren belönas med 50 000 kr som pristagaren får skänka till valfritt hållbarhetsprojekt.

Vilka är med i juryn?
Juryn består av Catharina Elmsäter-Swärd, tidigare infrastrukturminister och nuvarande ordförande på Drive Sweden, Magnus Jäderberg, godsstrateg på trafikkontoret i Göteborg, Stefan Edman, biolog och författare, Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och egen företagare på Övergrans jordbruk och Daniel Boman, journalist och redaktör för magasinet Aktuell Hållbarhet.

Vilka står bakom priset?
Transportföretagen står bakom priset. Från och med våren 2017 har priset bytt namn från Pegasuspriset till Transportföretagens hållbarhetspris.  

Vilka har tidigare vunnit priset?
Pristagare genom åren är Svebol Logistics (2014) ICA (2013), Varbergs Hamn (2012), Maersk Line (2011), Taxi Stockholm och Taxi 020 (2010), Göteborgs Hamn (2009), Renova (2008).

 Frågor? Kontakta oss via hallbarhetspriset@transportforetagen.se