Pegasuspriset

Pegasuspriset har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn. Genom att goda exempel från näringens olika branscher lyfts fram kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling.

Priset riktar sig till företag inom hela transportnäringen.
Företagen inom transportnäringen arbetar aktivt och målmedvetet med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Trots detta anklagas transportnäringen ofta i svepande och generaliserande ordalag för att orsaka negativ miljöpåverkan – samtidigt som nyttan med transportverksamheten allt för sällan framhålls. Vi vill bidra till att förändra den bilden och lyfta fram de insatser som dagligen görs i de olika transportbranscherna.

Byberg & Nordin Busstrafik AB har utsetts till 2016 års vinnare av Pegasuspriset.  

Nominerade företag var Trelleborgs Hamn AB, Byberg & Nordin Busstrafik AB och Clas Ohlson AB.

Läs mer

 

Genom Pegasuspriset når vi två syften:

De goda exemplen hjälper oss i vår strävan att "folkbilda" om miljöarbete som utförs.
De som gör bra saker belönas och vi uppmuntrar och inspirerar till fortsatta insatser.

Det vinnande företaget som utses av en utomstående och oberoende jury belönas med ett pris i form av ett konstverk med Lasse Åberg som upphovsman.

Kriterierna för att vinna Pegasuspriset lyder:

"Det företag inom transportnäringen som under det gångna året bidragit mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter".

Tidigare vinnare av Pegasuspriset:

2016: Byberg & Nordin Busstrafik AB
2015: Stena AB
2014: Svebol Logistics
2013: ICA
2012: Varbergs Hamn
2011: Maersk Line
2010: Taxi Stockholm och Taxi 020
2009: Göteborgs Hamn
2008: Renova

Varför Pegasus?

Pegasus är i grekisk mytologi en bevingad häst och därmed något av en intermodal lösning. Hästen kan i grunden bara röra sig på land, men har försetts med vingar för att kunna flyga. Den intermodala lösningen innebär att transporten innefattar mer än ett transportsätt för att göra transporten miljömässigt och ekonomiskt mest effektiv.

Bakom priset står:

Från och med hösten 2011 har Transportföretagen med sina åtta förbund tagit över Pegasuspriset. Priset har samma syfte som tidigare och alla företag inom transportnäringen har fortsatt möjlighet att nominera sig själva eller bli nominerade till priset.