Frukostseminarium: reduktionsplikt

2 MAJ Stockholm

Sverige är på väg att besluta om ett klimatmål för transportsektorn till år 2030 som avviker markant från de mål som våra grannländer har. Biodrivmedelsandelen antas vara mångdubbelt högre i Sverige. Stora utsläppsreduktioner ska uppnås genom att samhället blir transportsnålt. Är detta möjligt? Vad blir konsekvenserna av att införa en reduktionsplikt som är mångdubbelt högre än de mål våra grannländer har?

Konsekvenserna för Sverige av reduktionspliktsystem och mål som avviker helt från omvärlden

Medverkande:
Maria Börjesson, professor i transportsystemanalys KTH
Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Ulf Perbo, Näringspolitisk chef Transportföretagen

Moderator: Mattias Dahl, vd Transportföretagen

Tid: Tisdagen den 2 maj, frukost och registrering kl. 07.30–08.00.
Seminarium kl. 08.00–09.00.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Obs! Ny lokal: Styrelserummet.

Anmäl dig här senast fredagen den 28 april.

Välkommen!