Investeringar i infrastruktur är en aktuell politisk fråga men är satsningarna på transportinfrastruktur en garant för välfärd och tillväxt?

Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör har på uppdrag av Transportföretagen skrivit rapporten ”Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll” med utgångspunkt i denna frågeställning.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.