Transportföretagen i Almedalen!

Inget Almedalen utan Transportföretagen. Tack vare transporterna genomfördes ännu en Almedalsvecka. För utan transporter skulle evenemang som Almedalen inte kunnat äga rum.

Med framtidens transportnäring i fokus arrangerade vi seminarier den 2–5 juli i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1.

Läs mer om Transportföretagens seminarier


#transsportsmart #transportföretagen #almedalen2018