Transportföretagen i Almedalen!

Inget Almedalen utan Transportföretagen. Tack vare transporterna genomförs ännu en Almedalsvecka. För utan transporter skulle evenemang som Almedalen inte kunna äga rum.

Med framtidens transportnäring i fokus arrangerar vi seminarier den 2-5 juli i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1.

Läs mer om Transportföretagens seminarier


#transsportsmart #transportföretagen #almedalen2018