Transportföretagen i Almedalen

Transportföretagen har sedan många år tillbaka närvarat vid Almedalsveckan i Visby. Vi genomför seminarier på egen hand, men också i samverkan med andra organisationer.

Årets Almedalenseminarier och rapportsläpp – en tillbakablick

Under årets Almedalsvecka höll vi två lyckade seminarier. Båda hade sin utgångspunkt i varsin rapport som vi presenterade på respektive seminarium. Vårt miljöpris Pegasuspriset delades också ut till det företag inom transportnäringen som under det gångna året bidragit mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter.

Klimatet eller pengarna? – klarar statskassan att transporterna blir miljösmarta?

I rapporten "Helgar målen alla medel" undersöks vilken roll och legitimitet styrmedel har på transportområdet. Resonemanget berör allt från flyende skattebaser till om intäktsbortfallet när målen för styrmedlen nåtts kommer att kompenseras på annat sätt. Rapporten presenterades 5 juli i Almedalen under rubriken: Klimatet eller pengarna? – klarar statskassan att transporterna blir miljösmarta?

Frågor som lyftes handlade om politiska mål men också utvecklingen inom teknik och på drivmedelsområdet talar för att koldioxidutsläppen är borta senast 2050. Hur hanteras intäktsbortfallet i en flyende skattebas som transporter, där fordonen blir allt renare och där utvecklingen går åt rätt håll? Och när styrmedlen har fått fullt genomslag, hur avser politiken ersätta dessa intäkter i statskassan?

Rapporten kommenterades av representanter från Miljömålsberedningen, akademin och politiker från riksdagens skatteutskott. Vid slutet av seminariet fick några av våra medlemsföretag ställa sina prioriterade frågor i ämnet till politikerna.

Medverkande:

Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi- och klimat Svenskt Näringsliv
Jacob Lundberg, nationalekonom
Per Åsling (C), ordförande Skatteutskottet
Sara Karlsson (S), ledamot Skatteutskottet
Håkan Nilsson, vd Bring Frigo
Anders Ehrling, vd BRA Flyg
John Strand, vd Merresor

Moderator: Maria Nygren, fd näringspolitisk chef Transportföretagen

Läs hela rapporten här

Exporten, infrastrukturen och transporterna - vid vägs ände?

Seminariet Exporten, infrastrukturen och transporterna - vid vägs ände? genomförde vi tillsammans med Teknikföretagen. Seminariet hade sin utgångspunkt i en gemensam rapport "Vägen till ny industrialisering – de svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv". Rapporten handlar om transportinfrastrukturens betydelse för näringslivet, som inspel till höstens infrastrukturproposition som vi presenterade. Fokus låg på både på godstransporter och på kompetensförsörjning. Panelen bestod av representanter från både näringslivet, myndigheter och politiken.

Medverkande:

Anna-Karin Larsdotter Logistikchef, ABB Ludvika
Thord Sandahl, Koncernchef Sandahlsbolagen
Christina Mattisson (S), Regionråd Blekinge
Anders Sellström, koordinator Region Västerbotten
Ylva Thörn, Landshövding Dalarna
Sten Bergheden (M) ledamot Trafikutskottet
Jennie Nilsson (S) ordförande Näringsutskottet
Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket

Moderator: Maria Nygren, fd näringspolitisk chef Transportföretagen

Se hela seminariet på vår Youtubekanal

Rapporten "Vägen till nyindustrialisering"

Pegasuspriset

Tomas Byberg,vd Byberg & Nordin Busstrafik AB

Pegasuspriset tilldelades Byberg & Nordin Busstrafik AB Pegasuspriset för att ha gått i bräschen i utvecklingen för en fossilfri kollektivtrafik. Motiveringen löd:

"Byberg & Nordin Busstrafik AB har genom ett engagerat arbete gått före och visat vägen när det gäller en fossilfri kollektivtrafik. Bolaget som varit verksamt i över 90 år visar på betydelsen av nytänkande och socialt ansvar, är aktivt i arbetet mot en fossilfri kollektivtrafik och är med och driver utvecklingen i bussbranschen."

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen delade ut priset – ett grafiskt blad – som utformats av Lasse Åberg.

Priset delas ut för nionde året i rad. Tidigare vinnare är: Stena AB (2015), Svebol Logistics (2014) ICA (2013), Varbergs Hamn (2012), Maersk Line (2011), Taxi Stockholm och Taxi 020 (2010), Göteborgs Hamn (2009) och Renova (2008).

Läs mer