Transportföretagen i Almedalen!

Inget Almedalen utan Transportföretagen. Tack vare transporterna genomfördes ännu en Almedalsvecka. För utan transporter skulle evenemang som Almedalen inte kunnat äga rum.

Med framtidens transportnäring i fokus arrangerar vi seminarier i Almedalen

Läs mer om Transportföretagens seminarier


#transsportsmart #transportföretagen #almedalen2019