Transportföretagen i Almedalen!

Inget Almedalen utan Transportföretagen Tack vare transporterna genomfördes ännu en Almedalsvecka. För utan transporter skulle evenemang som Almedalen inte kunna äga rum.

Transportföretagen passade därför på att arrangera seminarier på högaktuella frågor, det vill säga om de utmaningar transportnäringen står inför.

Bland annat diskuterades rekryteringsfrågan, stad- och landkonflikten och riksdagens klimatpolitiska transportmål, av ministrar, riksdagspolitiker, branschföreträdare och näringsliv samt av våra egna experter. Och ett av våra mest välbesökta och citerade seminarier var det som tog upp problematiken kring konflikten i containerhamnarna.

Seminarierna ägde rum i vår medlem Gotlandsbolagets trädgård, själva navet för öns näringsliv.

#almedalen17 #almedalen18