Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är en viktig kunskap för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med bland annat fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om förhandlingsteknik.

Innehåll

Förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.
Effektiva analysmetoder och förhållningssätt, praktiska övningar.
Vi tränar, analyserar och diskuterar praktikfall, gärna deltagarnas egna erfarenheter.

Kursinnehåll och pris är specialanpassat för Transportföretagens medlemsföretag.

Tid
Dag 1 kl. 10.00–18.00
Dag 2 kl. 08.30–16.00.

Plats
Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19


Kursavgift
8 000 kr exkl. moms per person. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna.
Eventuell resa och logi betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Föreläsare
Johan Lagerbielke är en av Sveriges främsta experter på förhandlingsfrågor och har 20-årig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik.
Johan har en fil. kand. i psykologi och civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Sista anmälningsdag
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.