Frukostseminarium: Vad händer med HVO?

2030 ska Sverige minska sina koldioxidutsläpp från transportsektorn med 70 procent. Ökad användning av biodrivmedel lyfts fram som en viktig del för att nå målet. Men osäkerheten på marknaden för biodrivmedel är stor.

Innehåll

De senaste åren har användningen av den förnybara dieseln HVO ökat snabbt i Sverige och idag är det ett viktigt drivmedel för Transportföretagens medlemsföretag inom buss- och åkerinäringen. Samtidigt har det under det senaste året fattats en rad beslut som påverkar både branschen och marknaden för förnybara drivmedel. Förra året infördes till exempel reduktionsplikten och nya regler som påverkar möjligheten att använda vissa råvaror såsom exempelvis PFAD införs vid halvårsskiftet i år.

Detta har skapat oro i branschen som undrar om HVO kommer att finnas krav som drivmedel. Vi har bjudit in Neste, som idag är världens största tillverkare av HVO för att höra hur de ser på marknaden framöver, vilka råvaror som kommer att användas och vilken teknik.

Medverkar gör också Ulf Svahn, vd för SPBI, för att beskriva bränslemarknaden i Sverige och vad han ser i spåkulan för de närmaste åren och Jacob Lagercrantz, 2030-sekreteriatet.

Medverkande:
Lars Peter Lindfors, Chief Technology Officer, Neste
Carl Nyberg, vd Neste Sverige
Ulf Svahn, vd SPBI
Jacob Lagercrantz, 2030-sekreteriatet

Tid: Seminariet börjar klockan 08.30–09.30. Frukost serveras från 08.00.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Styrelserummet.

Har du frågor angående anmälan, kontakta Christina Gisselberg, naringspolitik@transportforetagen.se, 08-762 71 51.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.