Chefs- och ledarskapsutbildning

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.

OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.

Innehåll

Hur är ditt ledarskap?
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Kursdatum
13-14 mars, 10-11 april och 8-9 maj


Pris
26.500 kr exkl moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, samtliga måltider och logi.

Plats
Hesselby Slott
Maltesholmsvägen 1, Vällingby

Sista anmälningsdag: 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart

I samband med kurstillfället kommer vi dela ut en deltagarförteckning, meddela oss om du inte vill du vara med på deltagarförteckningen.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.