Stora hamndagen 2019

Stora Hamndagen har i år temat ”Runt hamnen.” Vi hör från de många olika aktörer som på olika sätt använder hamnen, från redare till varuägare. Hur ser de på hamnens tjänster och vad kan vi lära av dem?

Innehåll

Tid: Måndagen den 26 augusti 09.30-18.00

Plats: Stockholm City Conference Center (Norra Latin, Drottninggatan 71B)

Pris: 1 900 kr (ex moms fram t o m 28/6)
Pris: 2 500 kr (ex moms)

Preliminärt program

Från 9.30 Kaffe + morgonfika

10.15 Inledning

10.30-11.00 Sjöfarten nu och i framtiden
Infrastrukturminister Tomas Eneroth

11.00-12.00 Myndigheterna om sitt aktuella arbete kring hamn och sjöfart
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén medverkar och talar om hur respektive myndighet arbetar med aktuella frågor av vikt för hamnen.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30 Temablock: Aktörerna i och kring hamnen
Vi hör från redare, skeppsmäklare, speditör och varuägare om hur de använder hamnen och hur hamnen kan utvecklas tillsammans med övriga parter i transportkedjan.

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Digitaliseringen av hamnbranschen
Rapportering från projekt som pågår i branschen, med bland annat medverkan från RI.SE som berättar mer om Port CDM.

16.30-17.00 Avslutning
Avslutande panelsamtal med branschrepresentanter där vi summerar intrycken från dagen.

17.00-18-00 Mingel

Obs! Boka tidigt rabatt! Kostnad 1900 per person innan 28/6, 2500 efter!

Observera att anmälan är bindande.

Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.