Konflikthantering

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss.
Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en annan uppfattning om en service/transport/utförande av uppgiften.

Innehåll

• Hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer
• Insikter om mig själv, utifrån den tjänst jag utför/använder
• Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person
• Kommunicera rakt och klart med människor
• Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt
• Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare


Tid
kl. 09.00-16.30

Plats
Göteborg, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Kursavgift
Medlemspris 3 000 kr exkl. moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch. Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Föreläsare
Patrik Lovén, Goliat Konsult AB

Sista anmälningsdag
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.