Praktiskt Arbetsmiljöansvar

Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.

Innehåll

Praktiskt arbetsmiljöansvar -vad behöver jag kunna som chef?

Reglerna som styr, det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Föreskrifterna (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur ska det gå till?

Samverkan, organisation, spelreglerna
Arbetsmiljöpolicy,
Uppgiftsfördelning, delegering, samordningsansvar
Riskbedömningar
Handlingsplaner, genomför åtgärder, kontrollera och följa upp
Information, instruktioner, utbildning, …
Olyckor & allvarliga tillbud, anmäla, utreda
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Föreskrifter där policy och handlingsplaner kan vara lämpliga.
Uppföljning

När det händer något, vad gäller, vad ska göras?

Olycksfall, skador, allvarliga tillbud
Rapportering, utredning, avvikelserapporter
Rehabilitering och anpassning
Påföljder vid brott mot Arbetsmiljölagen och Brottsbalken
Arbetsmiljöansvar, skyddsansvar, straffansvar, skadeståndsansvar

Övrigt
Aktuellt, nya föreskrifter säkerhetskultur,-klimat
Var hittar jag mer information?

Avslutning, kursvärdering

Föreläsningen varvas med praktiska moment och diskussionsuppgifter

Föreläsare Alf Berglund eller Jan Arvidsson

Tid:
kl. 0930 – 1600 (kaffe och smörgås serveras från kl. 0900)

Plats
Sundsvall, Elite Knaust Hotel
Malmö, Radisson Blu

Dokumentation delas ut vid kurstillfället.

Kursavgift
Medlemspris 2 100 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kaffe och lunch.
Eventuell resa och logi betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.