Transportföretagens Arbetsgivardag

Transportföretagens årliga arbetsgivardag med fokus på Arbetsskyldighet

Innehåll

09.45-10.00 Transportföretagen – aktuellt ämne Mattias Dahl
10.00-11.00 Erik Danhard – Arbetsskyldighet mm
11.00-11.20 Rast
11.20-12.50 forts. Erik Danhard – Arbetsskyldighet mm
12.50-13.50 Transportföretagen bjuder på lunch
13.50-14.45 Ungdomsbarometern
14.45-15.15 Kaffe
15.15-16.05 Case + Rättsfall
16.05-16.15 Summering av dagen – Anders Norberg

Plats
Stockholm, City Conference Center, Drottninggatan 71b

Tid
09.15-09.45 Kaffe och smörgås
09.45 Dagen börjar

Vid frågor kontakta Anki Engström, telnr 08-762 71 81 eller e-post: arbetsgivardagen@transportforetagen.se

Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.