Transportföretagen avtalskurs Motorbranschavtalet

Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet.

Innehåll

Kursen fokuserar på genomgång av bestämmelserna i Motorbranschavtalet. Reglerna kan ibland uppfattas som komplicerade att tillämpa. Denna kurs belyser reglernas bakgrund och tillämpning mer ingående och försöker ge en bild av vad som står ”mellan raderna”.
Under kursen gås bland annat allt följande delar av Motorbranschavtalet igenom:
• Hur förläggs arbetstiden? Beredskap?
• På vilket sätt kan man anställa på prov eller visstid?
• ”Arbetstidsförkortning”?
• Kompensationsledighet
• Vad gäller om man vill förändra lönesystemet?
• Kan man alltid beordra övertid?
• Semester och permission
• Läkarintyg vid sjukdom
• m.m.

Observera att kursen inte behandlar tjänstemannaavtalet.

Tid
kl. 10.00-17.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Plats
Stockholm, Sturegatan 15


Kursavgift
2000 kr exkl. moms per person. I kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch, kaffe

Eventuell resa och logi betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Föreläsare
Förhandlare från Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Anmälan
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.

Vid frågor kontakta Anki Engström telnr: 08 -762 71 81 eller mejl: utbildning@transportforetagen.se

Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.