Arbetsrättslig grundkurs

Kurs för dig som vill veta mer om arbetsrättens grunder och de viktigaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Genomgången omfattar bl.a. ingående och avslut av anställning, förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och lagstiftningen rörande semester och sjukfrånvaro.

Innehåll

Kursen motsvarar de delar av vår kurs i Praktisk Arbetsrätt som utgår från generell arbetsrättslig lagstiftning och inte enskilda kollektivavtal.

OBS! För dig som önskar gå en kurs som även behandlar kollektivavtalets regler rekommenderar vi istället vår kurs Praktisk Arbetsrätt.

Innehåll
• Arbetets ledning och fördelning
• Anställningens ingående
• Medbestämmandelagen (MBL)
• Sjukfrånvaro och rehabilitering
• Semester och annan ledighet
• Anställningens upphörande

Tid
kl. 10.00-17.00, kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.


Plats
Stockholm, Sturegatan 15

Kursavgift
Medlemspris 2000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kaffe och lunch.


Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren.
Fakturering sker efter genomförd kurs.

Föreläsare
Förhandlare från Transportföretagen

Sista anmälningsdag
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.

Vid ev. frågor kontakta Anki Engström, 08- 762 7181 eller via e-post: utbildning@transportforetagen.seVälj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.