Bussbranschavtalets arbetstidsbestämmelser

Arbetstidsbestämmelserna är många gånger komplicerade att tillämpa. Denna kurs belyser reglerna mer ingående och ger konkreta exempel på hur man bäst tillämpar dessa i olika former av trafikuppdrag.

Innehåll

• Hur förläggs arbetstiden?
• När måste uppräkning av arbetstiden ske?
• Arbetstidsavtalet
• EG;s kör- och vilotidsbestämmelser

Observera att kursen inte behandlar tjänstemannaavtalet.

Tid
kl. 10.00-16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Plats
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Kursavgift
Medlemspris 2 100 kr exkl. moms per person.
I kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch samt kaffe.
Eventuell resa och logi betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Föreläsare
Förhandlare från Sveriges Bussföretag.

Anmälan
30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.
Välj ett datum och klicka sedan på boka-knappen.