Tempen på motorbranschen 2018

Först ut i en rapportserie om rekryteringsbehov hos Transportföretagens medlemsföretag är ett urval Motorbranschens Arbetsgivareförbunds (MAF) medlemmar. Den årliga mätningen av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett fortsatt växande behov.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media.

- Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven för 2018

Länen uppdateras löpande var efter vi släpper dem och sist släpps riksrapporten.

Riksrapporten:


Länsrapporterna:

Om undersökningen

Vill du veta mer om undersökningen gjord av Statisticon AB?
Här hittar du totala resultatrapporten.