Transportföretagen tar tempen...

Vi, Transportföretagen, släpper en rapportserie om de olika rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag. - Vi tar Tempen på branscherna!

Att mäta branschernas rekryteringsbehov är viktigt, men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om branschernas rekryteringsbehov i media.

På nedan länk hittar du riks-, läns- och resultatrapporterna var efter de publiceras:

Tempen på motorbranschen 2018

Tempen på bussbranschen 2018