Vår verksamhet

Kompetensförsörjningen inom Transportföretagen har en huvuduppgift – att se till att våra medlemsföretag får de kvalificerade medarbetare som eftersöks. Vad gäller möjligheten att få jobb, och potentialen att utveckla entreprenörskap och företagande, så är transportsektorn en värdefull framtidsbransch.

Idag råder det stor brist på personal inom transportnäringens olika branscher. Vi arbetar därför aktivt med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor med syftet att säkerställa den efterfrågan på arbetskraft som medlemsföretagen behöver. Väljer du en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller yrkesskola senare i livet, har du stor möjlighet att få jobb direkt efter utbildningen. Transportsektorn erbjuder i snitt 10 000 nya jobb varje år, både den demografiska utvecklingen och företagens utveckling bidrar till denna stora efterfråga.

Som ett led i vårt arbete arbetar vi proaktivt genom en mängd aktiviteter. Några exempel är:

 • Tempen på branscherna – en rapportserie där vi kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher.
 • Framtidståget – unga inspiratörer från motorbranschen besöker högstadieskolor i hela landet i syfte att inspirera högstadieungdomar att söka sig till fordons- och transportprogrammet.
 • Erasmus+, ett projekt som gör det möjligt för elever och lärare att åka på studiebesök och praktik utomlands.
 • Rapporter om vad som påverkar kompetensförsörjningsarbetet inom transportnäringen.
 • Informationsmaterial - vi skapar informations- och utbildningsmaterial, vilka kan beställas eller laddas ner för rekrytering och utbildning av kommande och nuvarande gymnasieelever.
 • Vuxenutbildning inom kommuner och utbildningsföretag genom kontakt med arbetsförmedlingen.
 • Regelbundna dialoger med politiker, ansvariga myndigheter, skolor, kommuner, fackförbund och övriga parter inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet.
 • Samarbeten mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer utför en viktig del av vår verksamhet. Syftet är att gemensamt lösa utmaningar inom transportsektorn.
  - TYA är ett samarbetsorgan mellan Transportföretagen och fackförbundet Transport.
  - Motorbranschcollege, MBC (fd Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN) är ett samarbete mellan Transportföretagen och fackförbundet IF Metall.
  -
  Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN, är ett samarbete mellan Transportföretagen och fackförbundet Svenska Målareförbundet.

Läs mer om vårt arbete i länkarna och i vårt nyhetsflöde.