Vår verksamhet

Kompetensförsörjningen inom Transportföretagen har en huvuduppgift – att se till att våra medlemsföretag får de kvalificerade medarbetare som eftersöks.

Idag råder det stor brist på personal inom transportnäringens olika branscher. Vi arbetar därför aktivt med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor med syftet att säkerställa den efterfrågan på arbetskraft som medlemsföretagen behöver.

Som ett led i detta arbete arbetar vi proaktivt genom en mängd aktiviteter. Några exempel är:

  • Tempen på branschen – en rapportserie där vi kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher.
  • Framtidståget – unga inspiratörer från motorbranschen besöker högstadieskolor i hela landet i syfte att inspirera högstadieungdomar att söka sig till fordons- och transportprogrammet.
  • Konferenser och seminarier riktade till olika målgrupper
  • Erbjuder kurser för yrkeslärare inom de fordonstekniska grenarna på gymnasieskolan och vuxenutbildningar.
  • Regelbundna dialoger politiker, ansvariga myndigheter, skolor, kommuner, fackförbund och övriga parter inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet.

Läs mer om vårt arbete i länkarna och i vårt nyhetsflöde.