Vår verksamhet

Transportföretagen arbetar aktivt med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor - dels på egen hand och tillsammans med andra arbetsgivarförbund inom ramen för Svenskt Näringsliv. En central uppgift för oss är att svara för branschernas rekrytering av arbetskraft.

Genom nära dialog med ansvariga myndigheter, skola, kommuner, fackförbund och andra delar av arbetsmarknaden arbetar Transportföretagen för att tillfredsställa efterfrågan på kvalificerade medarbetare till våra medlemsföretag.