Transportföretagens slutprov 2019

Grattis...

... Bromangymnasiet och deras elev med 109 poäng inom bilskadereparation (uppdaterad)

... Lars Kaggskolan och deras elev med 102 poäng inom maskinteknik

... Proffsgymnasiet och deras elev med 115 poäng inom lastbilsteknik

... Stjerneskolan och deras elev med 125 poäng inom personbilsteknik

... Torsbergsgymnasiet och deras elev med 75 poäng inom reservdelskunskap

Ni har en elev med högsta poängen inom den nämnda yrkesgrenen.

Klicka på respektive yrkesgren, så får du upp de 25 högsta poängen inom det yrket samt vilka skolor dessa elever går på.

Länens slutprovsresultat

Lista i pdf-format över alla deltagande länens slutprovsresultat laddas ner här.

Transportföretagens slutprov 2019 - skolors medelvärden

Vi presenterar här de 25 skolor med högsta medelvärde av totalt 115 skolor, som deltagit i årets slutprov. Skolorna måste ha minst 5 deltagande elever för att finnas med i listan. Medelvärdena är framräknade utifrån respektive skolas alla deltagande elever oberoende av yrkesgren. De tre skolorna med högst medelvärde är:

    1. Malgomajskolan, Vilhelmina - 92,00

    2. Stjerneskolan, Torsby - 89,23

    3. S:t Martins gymnasium, Solna - 86,86

Här kan du ladda ner de 25 högsta medelvärdena.

 


 

Transportföretagens slutprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren. Provet sker i ett dataprogram, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Det ägde rum från 15 april till 10 maj 2019.

Transportföretagens slutprov

Den 1 januari 2019 lämnade Motorbranschcollege (MBC) över handhavande av sitt slutprov, inklusive certifikat och yrkesdiplom, till Transportföretagen. Efter en hel del feedback på mejlet om att det inte skulle arrangeras något slutprov i år, så har vi nu gjort en tillfällig lösning detta år. Vi kommer arbeta vidare med att uppdatera provprogrammet inför det nya yrkesprovet, som startar våren 2020.

Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN) fortsätter arrangera sitt praktiska yrkesprov i fordonslackering, vilket du kan läsa mer om på LYN:s webbsida: Fordonslackerarnas yrkesprov.

De teoretiska slutproven är till för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga avgångselever inom en fordonsteknisk utbildning.

De fordonstekniska proven är för:

  • Personbilsmekaniker
  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Reservdelsspecialister

Proven är uppdelade i fyra olika områden, där personbilsmekaniker, bilskadereparatör, lastbilsmekaniker och maskinmekaniker har följande:

Område 1 - Teknik, Material

Område 2 - El/elektronik

Område 3 - Engelska, Matematik, Ekonomi

Område 4 - Miljö och säkerhet, Arbetsliv/bransch

För reservdelsspecialister är det:

Område 1 - Material

Område 2 - El/elektronik, Teknik          

Område 3 - Engelska, Matematik, Ekonomi      

Område 4 - Miljö och säkerhet, Arbetsliv/bransch

Slutprovens syften

  • Höja statusen på utbildningen och branschens yrken
  • Öka kvalitén på utbildningen
  • Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
  • Synliggöra branschens krav
  • Hålla kontakt med skolorna

Genomförande

Slutproven genomförs mellan 15 april till 10 maj 2019.

I år erbjuder vi inte några provförrättare.

Anmälan

Inbjudan till att delta i årets slutprov har skolans kontaktperson fått per mejl. Länken i det mejlet används i första hand, för att anmälan ska gå igenom. Har du inte fått det mejlet kan du använda nedanstående länk:

Transportföretagens yrkesprov

Sista anmälningsdagen är den 5 april.

Certifikatkrav

Kraven som ställs för att ge deltagarna möjlighet att erhålla ”Svenskt Europa anpassat certifikat” till självkostnadspris (150 kr), är att eleven ska ha uppfyllt motorbranschens kompetensbehov för respektive inriktning/utgång, godkänt resultat på provet samt betyget godkänd i kärnämnena engelska 5, svenska 1 eller svenska som andra språk och matematik 1a.

Mer om certifikat