Transportföretagens slutprov 2019

Transportföretagens slutprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren. Provet sker i ett dataprogram, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Det äger rum från 15 april till 10 maj 2019.

Transportföretagens slutprov

Den 1 januari 2019 lämnade Motorbranschcollege (MBC) över handhavande av sitt slutprov, inklusive certifikat och yrkesdiplom, till Transportföretagen. Efter en hel del feedback på mejlet om att det inte skulle arrangeras något slutprov i år, så har vi nu gjort en tillfällig lösning detta år. Vi kommer arbeta vidare med att uppdatera provprogrammet inför det nya yrkesprovet, som startar våren 2020.

Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN) fortsätter arrangera sitt praktiska yrkesprov i fordonslackering, vilket du kan läsa mer om på LYN:s webbsida: Fordonslackerarnas yrkesprov.

De teoretiska slutproven är till för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga avgångselever inom en fordonsteknisk utbildning.

De fordonstekniska proven är för:

  • Personbilsmekaniker
  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Reservdelsspecialister

Slutprovens syften

  • Höja statusen på utbildningen och branschens yrken
  • Öka kvalitén på utbildningen
  • Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
  • Synliggöra branschens krav
  • Hålla kontakt med skolorna

Genomförande

Slutproven genomförs mellan 15 april till 10 maj 2019.

I år erbjuder vi inte några provförrättare.

Anmälan

Anmälan gör du genom att:

Transportföretagens yrkesprov

Sista anmälningsdagen är den 5 april.

Certifikatkrav

Kraven som ställs för att ge deltagarna möjlighet att erhålla ”Svenskt Europa anpassat certifikat” till självkostnadspris (150 kr), är att eleven ska ha uppfyllt motorbranschens kompetensbehov för respektive inriktning/utgång, godkänt resultat på provet samt betyget godkänd i kärnämnena engelska 5, svenska 1 eller svenska som andra språk och matematik 1a.

Mer om certifikat