Branschkrav för personbilsmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från gymnasieskolans fordonstekniska utbildning för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.Kunna bilens grundfunktioner och centrala komponenter.
 • Kunna ellära och elektronikens grunder.
 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.
 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.
 • Kunna serviceprocessen i en bilverkstad.
 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.
 • Kunna rangera, provköra och funktionstesta fordon i samband med service/reparation. Innehav av körkort med behörighet B.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.
 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv
 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom
 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa
 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köld­ medieförordningen
 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el­, gas­ och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvis­ningar
 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t ex Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska
 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en bilverkstad.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t ex skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband
 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, Ad blue, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel
 • Kunna utföra vanligt förekommande service och underhålls­ arbeten enligt tillverkarens anvisningar
 • Känna till punkterna som används vid kontrollbesiktning

Motor med utrustning

 • Kunna principerna för systematisk felsökning/diagnos vid drift­ störning
 • Kunna mäta motorns oljetryck
 • Kunna utföra kompressionsprov
 • Kunna mäta bränsletryck
 • Kunna utföra provtryckning av kylsystem
 • Kunna utföra, vanligt på motorn förekommande arbeten och utbyte av komponenter
 • Känna till konstruktion och funktion hos motorers tänd­, bränsle­, kyl­ och avgasreningssystem
 • Känna till grundläggande hybridtekniker
 • Känna till grundläggande elbilstekniker
 • Känna till förekommande och ny avgasreningsteknik
 • Känna till hur man utför motortvätt enligt tillverkares anvisningar

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa
 • Kunna läsa och uttyda ett elschema
 • Kunna utföra konditions­ och laddningstest av olika typer av bilbatterier inklusive spårbarhet – parameterutskrift
 • Känna till principerna för olika varnings­ och hjälpsystem för antikollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd osv
 • Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia
 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos­, analys­, styr­ och canbussystem

Kraftöverföring

 • Kunna utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöver­ föringen
 • Känna till konstruktion och funktion av olika kraftöverförings­ system samt olika typer av växellådor
 • Känna till konstruktion och funktion av antisladd­ och antislirsystem
 • Känna till principerna för de vanligaste fyrhjulsdrivningssystemen
 • Känna till hur man demonterar och monterar manuell­ och automatisk växellåda

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbete på bromssystemet
 • Kunna funktionsprova, diagnostisera, samt byta vanligt före­ kommande komponenter i bromssystemet
 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande parkerings­ och färdbromssystem samt elektroniskt styrda system

Hjulupphängning & styrsystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten i hjulupp­ hängnings­ och styrsystemet
 • Kunna byta detaljer i styrsystemet
 • Känna till konstruktion och funktion av de på marknaden vanligast förekommande fram och bakvagnar
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika typer av styrsystem (hydrauliska, elektroniska m m)
 • Känna till induktionsvärmning och dess användningsområden

Ram, fjädringssystem & hjul

 • Kunna utföra däckbyte på fälg, hjulbalansering och analysera däckslitage
 • Kunna byta detaljer i fjädringssystemet
 • Kunna kontrollera, diagnostisera och byta komponenter i hjulupphängningen
 • Känna till konstruktion och funktion av förekommande fjädrings­ och stötdämpningssystem på personbilar
 • Känna till klassificeringssystem och dimensionering av personbilsdäck

Kaross & inredning

 • Kunna tömma bränsletankar (bensin, diesel)
 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra samt användnings­ områden
 • Känna till funktion och arbetsmoment med dörrstopp, dörr­ lås, centrallås, sidospeglar, elstolar, cabriolet, fönsterhissar och sollucka
 • Känna till olika metoder för glasarbeten och glasreparationer
 • Känna till grundprinciper för elektroniskt styrda klimat­ anläggningar

Tillbehör & extrautrustning

 • Kunna kontrollera och konditionsbedöma delbara och fasta dragkrokar.

 • Känna till och kunna följa tillverkares anvisningar i samband med eftermontering och inkoppling av utrustning – ingrepp i fordonets elektronik/elsystem.

Övrigt

 • Genomgått ergonomisk utbildning, kunna lyfta rätt och använda erforderliga hjälpmedel.

Ladda ner endast personbilsmekanikers branschkrav eller alla motorbranschens sex yrkens branschkrav som broschyr (pdf).

Till toppen på sidan