Branschkrav för fordonslackerare

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från gymnasieskolans fordons­ tekniska utbildning för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.
 • Kunna fordonets grundfunktioner och centrala komponenter.
 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.
 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.
 • Kunna serviceprocessen i en lackeringsverkstad och förstå vikten av ett nära samarbete med bilskadeverkstaden.
 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.
 • Känna till principerna för lackeringsverkstadens beläggningsmål, fordonslackerarens produktivitet, nyckeltal och ekonomisk lön­ samhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter i samband med lackering av fordon med olika typer av drivmedel, gas, hybrid m m.
 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kun­ dens egendom.
 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.
 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete,källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.
 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el­, gas­ och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t ex Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.
 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en lackeringsverkstad.
 • Kunna läsa och förstå kalkyler för lackeringsarbeten, ha kostnads­ förståelse för förbrukningsmaterial och förståelse för tidssättning.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t ex skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

Yrkesspecifika kunskaper

 • Kunna de olika materialen som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra samt användnings­ områden
 • Kunna lackuppbyggnadens olika moment med grundlack, baslack och klarlack samt tillverkarnas krav på dessa
 • Kunna demontering och montering av stripes och dekorationer.
 • Kunna förstå skillnaden på olika förekommande material, kompo­ siter, stål, plast osv.
 • Kunna hantera nit­, skruv­ och limningsförband Kunna säkerställa formriktighet och utföra spackling samt övriga förekommande underarbeten innan lackering Kunna utföra meryta och utduschningar under handledning Kunna punktbättring på lackerad yta.
 • Kunna göra en färgbestämning och färdigställa färgmaterial i sprutbart skick.
 • Kunna utföra uppslipning och undvika genomslipningar av rik­ tad yta, utföra nödvändig maskering och grunda densamma samt färdigslipa lösa och fast monterade detaljer klart för lackering.
 • Kunna sprutlackera med på marknaden förekommande produkter, lösa delar samt detaljer på bil.
 • Kunna efterjustera lackerad yta, polera ut lackskarvar och mindre rinningar.
 • Kunna demontera och montera enklare karosseridetaljer, tillbehör och utrustning i samband med lackeringsarbeten.
 • Kunna plasttypbedöma, reparera och lackera plastdetaljer.
 • Kunna utföra egenkontroll av utfört arbete.
 • Kunna lackförorden, förklaring av vad som ska ske och vad som förväntas.
 • Känna till grunderna för foliering.
 • Känna till grunderna för motivlackering.
 • Känna till grunderna för att reparera mindre karosseriskador i kolfiber.
 • Känna till de olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Känna till komponenternas innehåll och olika sorters lösnings­ medel samt materialens olika torkmetoder.
 • Känna till vad som gäller för rekonditionering på lackerade ytor.

Övrigt

 • Genomfört och med godkänt resultat klarat LYN:s Yrkesprov för fordonslackerare.
 • Genomgått härdplastutbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Genomgått läkarundersökning år 1, tjänstbarhetsbedömning.

Ladda ner endast fordonslackerares branschkrav eller alla motorbranschens sex yrkens branschkrav som broschyr (pdf).

Till toppen på sidan