Branschkrav för fordonslackerare

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.

 • Kunna fordonets grundfunktioner och centrala komponenter.

 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.

 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.

 • Kunna serviceprocessen i en lackeringsverkstad och förstå vikten av ett nära samarbete med bilskadeverkstaden.

 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.

 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.

 • Känna till principerna för lackeringsverkstadens beläggningsmål, fordonslackerarens produktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter i samband med lackering av fordon med olika typer av drivmedel, gas, hybrid, m.m.

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.

 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

 • Känna till verkstadens reparationsvillkor, konsumentlagar, t.ex. Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen, samt Köplagen och Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.

 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en lackeringsverkstad.

 • Kunna läsa och förstå kalkyler för lackeringsarbeten, ha kostnadsförståelse för förbrukningsmaterial och förståelse för tidssättning.

 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

Yrkesspecifika kunskaper

 • Kunna de olika materialen som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra samt användningsområden.

 • Kunna lackuppbyggnadens olika moment med grundlack, baslack och klarlack samt tillverkarnas krav på dessa.

 • Kunna demontering och montering av stripes och dekorationer.

 • Kunna förstå skillnaden på olika förekommande material, kompositer, stål, plast osv.

 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband.

 • Kunna göra en färgbestämning och färdigställa färgmaterial i sprutbart skick.

 • Kunna säkerställa formriktighet och utföra spackling samt övriga förekommande underarbeten innan lackering.

 • Kunna utföra uppslipning och undvika genomslipningar av riktad yta, utföra nödvändig maskering och grunda densamma samt färdigslipa lösa och fast monterade detaljer klart förlackering.

 • Kunna sprutlackera med på marknaden förekommande produkter, lösa delar samt detaljer på bil.

 • Kunna utföra meryta och utduschningar under handledning.

 • Kunna efterjustera lackerad yta, polera ut lackskarvar och mindre rinningar.

 • Kunna punktbättring på lackerad yta.

 • Kunna demontera och montera enklare karosseridetaljer, tillbehör och utrustning i samband med lackeringsarbeten.

 • Kunna plasttypbedöma, reparera och lackera plastdetaljer.

 • Kunna utföra egenkontroll av utfört arbete.

 • Kunna lackförorden, förklaring av vad som ska ske och vad som förväntas.

 • Känna till grunderna för foliering.

 • Känna till grunderna för motivlackering.

 • Känna till grunderna för att reparera mindre karosseriskador i kolfiber.

 • Känna till de olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.

 • Känna till komponenternas innehåll och olika sorters lösningsmedel samt materialens olika torkmetoder.

 • Känna till vad som gäller för rekonditionering på lackerade ytor.

Övrigt

 • Genomfört och med godkänt resultat klarat LYN:s Yrkesprov för fordonslackerare.

 • Genomgått härdplastutbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 • Genomgått läkarundersökning år 1, tjänstbarhetsbedömning.

Till toppen på sidan