Så funkar YKB

Lagen om YKB

Lagen om yrkeskompetensbeviset, YKB, trädde i kraft 2008 men Sverige fick 7 år på sig att implementera lagen och därmed gällde att den 10 september 2015 skulle alla bussförare som körde yrkesmässig trafik ha ett yrkeskompetensbevis, ett så kallat YKB.

Förare som tagit busskort före 10 september 2008 behöver gå en kortare utbildning en så kallad fortbildningskurs på 35 timmar, vilket motsvarar 5 delkurser.
Förare som tagit sitt bussförarkörkort efter den 10 september behöver gå en längre utbildning, det man kallar grundutbildning i YKB. Hur den här kursen är utformad varierar lite beroende på förarens ålder och utbildning.

Har du fyllt 21 år och går YrkesVux/Komvux krävs förutom ett körkort för buss även 140 timmars YKB-grundutbildning.
För de som går utbildningen via gymnasiet och fordons- och transportprogrammet, gäller 280 timmars YKB-grundkurs.

Från den 2 maj 2017 gäller nya föreskrifter. Sveriges Bussföretag har fattat beslut om en gemensam branschmodell för utbildningen.
Läs mer i broschyren Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen.

Vikten av kompetensutveckling för förare

I alla yrken jobbar man med kompetensutveckling, så även i bussföraryrket. Med yrkeskompetensutbildningen får förarna periodiskt följa utvecklingen i branschen, lära sig mer om sparsam körning, lagar och regler, ergonomi och hälsa, säkerhet och kundfokus samt mycket annat. Utbildningen genomgår bussförarna fortlöpande under en femårsperiod och vid genomförd och godkänd utbildning får föraren sitt yrkeskompetensbevis (YKB).
Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar.

Yrkeskompetensbeviset bidrar till högre kompetens hos förarna och ökad trafiksäkerhet.

Var kan man gå yrkeskompetensutbildningen?

YKB-utbildningen ska enbart genomföras hos utbildare som godkänts av Transportstyrelsen. En lista över godkända utbildare finns här.

Till toppen på sidan