Visste du att…

Visste du att ...

… antalet resor med kollektivtrafik har ökat 24 %?
… 14 % av bussarna är röda?
… andelen utsläpp av växthusgaser från vägtransportsektorn står buss för 4 % jämfört med 64 % från personbilar och 1 % från motorcyklar/mopeder?
… busstrafiken ändras efter människors vardagsrutiner och kan gå överallt där det finns en väg?
… 14 % av förarna är kvinnor?
… bussförarens lön har ökat med nästan 25 % på tio år?
… fler kvinnor än män väljer bussen?
… 95 % av bussarna har alkolås?
… 62 % av bussarna i kollektivtrafiken har kameraövervakning?
… de flesta resenärerna är mellan 15-24 år?
… en buss kan transportera lika många passagerare som 20 fullsatta bilar?
… 94 % av bussarna i kollektivtrafiken har rullstolsplats?
… 41 % av bussförarna är invandrare, med andra ord – utan invandrare stannar bussen!


Källa: Sveriges Bussföretag