Motorbranschcollege (MBC)

Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen ska utbildningskvaliteten höjas.

MotorbranschcollegeFör att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden.

Kriterierna omfattar:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande


Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege.

Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Mer om Motorbranschcollege