Internationellt utbyte för fordonstekniska elever och yrkeslärare under utbildning

Elever har möjlighet till att utvecklas och få kontaktytor internationellt.

Gymnasieskolan kan delta i ett internationellt program som Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning eller Atlas praktik, som på olika sätt syftar till att främja yrkesutbildning, internationella samarbeten och kompetensutveckling. Universitets- och högskolerådet bistår med information och administrerar ansökningar.
Läs mer på Utbyten.se

Samarbete med Amledo

Motorbranschens Arbetsgivareförbund, IF Metall respektive Sv. Målareförbundet samarbetar med företaget Amledo & Co, ett samarbete som gör det möjlighet för elever och lärare att ta sig ut på studiebesök och praktik utomlands, utan att behöva ägna tid åt ansökningar.

Amledo&Co skapar internationellt utbyte

För mer information: www.amledo.com