Gymnasieskolan - fordon och transport

Transportföretagen verkar för att gymnasieskolan ska leverera tillräckligt antal anställningsbara individer, till de branscher vi representerar, efter avslutad utbildning.

En fungerande kompetensförsörjning är av största vikt för transportbranschens utveckling. På lång sikt är det frågan om branschens överlevnad. Transportföretagens mål är att gymnasieskolan ska möta transportbranschens behov av personal - såväl vad gäller antal som kunskapsnivå. Vi gör det bland annat genom att bemanna Skolverkets nationella programråd där vi har stora möjligheter att påverka innehållet i den utbildning som levereras av gymnasieskolan.

Ett nära samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder program inom våra branscher möjliggör utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsinnehållet. Vi genomför regelbundet lokala och nationella aktiviteter för att främja samarbetet mellan branscherna och skolorna. Som exempel kan nämnas att vi arbetar för att de lokala programråden bemannas med företagsrepresentanter.

Kompetensbehov

Eleverna ska under utbildningen inhämta kompetens inom olika områden. Mer om behovet av ämnesområdeskompetens som behövs inom respektive yrkesområde kan du hitta här:

Gymnasieskolor i Sverige

Gymnasieinfo.se kan du söka efter den utbildning du skulle vilja gå i din närhet.