Tempen på motorbranschen 2018

Först ut i en rapportserie om rekryteringsbehov hos Transportföretagens medlemsföretag är ett urval Motorbranschens Arbetsgivareförbunds (MAF) medlemmar. Den årliga mätningen av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett fortsatt växande behov.

Tempen på motorbranschen 2018

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media.

- Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven för 2018

Riksrapporten:


Länsrapporterna:

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.