Tempen på bussbranschen 2018

I Transportföretagens andra del av rapportserien om rekryteringsbehovet hos medlemsföretagen är det Sveriges Bussföretags (BUA) medlemmars behov som analyseras. Den årliga mätningen av bussföretagens rekryteringsbehov visar ett fortsatt starkt växande behov av bussförare.

Tempen på bussbranschen 2018

Utan bussförare stannar samhället. Det blir svårare att ta sig till jobbet, skolan och till läkarbesöket. Det blir också svårare att jobba eller studera på annan ort. Att mäta bussföretagens rekryteringsbehov är därför av stor vikt men än större är att det får spridning runtom i landet. Transportföretagen satsar därför stort på att kommunicera ut bussbranschens behov till media.

– Kvalitet driver rekrytering. En förutsättning för att vi ska lyckas utbilda fler bussförare är en kontinuerlig dialog mellan det offentliga och branschen så att relevanta och utbildningar av god kvalitet kan skapas, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Och till detta behövs offentliga resurser till personer på regional nivå som leder, driver och utvecklar samverkan mellan politiska beslutsfattare, utbildningsarrangörer och branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretaget.

Rekryteringsbehoven för 2018

Länen uppdateras löpande var efter vi släpper dem och sist släpps riksrapporten.

Riksrapporten:


Länsrapporterna:

Om undersökningen

Vill du veta mer om undersökningen gjord av Statisticon AB?
Här hittar du totala resultatrapporten.