Tempen på sjöfartsbranschen 2019

Transportföretagen fortsätter med sin rapportserie om rekryteringsbehovet hos medlemsföretagen. Vår tredje rapport analyserar Sjöfartens Arbetsgivarförbunds (SARF) medlemmars behov av kompetens. Mätningen visar en utmanande personalbrist inom sjöfartsbranschen.

Tempen på sjöfartsbranschen 2019

Sjöfarten är ett miljömässigt hållbart transportmedel och en förutsättning för hela Sveriges ekonomi och näringsliv eftersom 90 procent av all export och import sker via fartyg. Därför är det av stor vikt att sjöfartsbranschen får tillgång till personal.

- En hög kvalitet på utbildningarna vid sjöfartsgymnasierna samt att de motsvarar branschens behov är vitalt i arbetet med att få fler ungdomar att söka sig yrkesutbildningar. Här behövs långsiktiga och offentliga satsningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven för 2019

Riksrapporten: Tempen på sjöfartsbranschen 2019