Transportföretagen tar tempen...

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Nedan hittar du rapporterna:

Tempen på sjöfartsbranschen 2019

Tempen på bussbranschen 2018

Tempen på motorbranschen 2018