Rapporter

Det finns många faktorer som påverkar kompetensförsörjningsarbetet inom transportnäringen. Av denna anledning har vi inom kompetensförsörjning tagit fram rapporter att använda som underlag i vår kommunikation gentemot beslutsfattare, myndigheter, skolor och allmänheten. Främst är det rapporter om rekryteringsbehovet inom våra branscher, men även rapporter om framtidens behov och hur omvärldens förändringar påverkar transportnäringen.