Yrkeshögskolan viktig för kompetensförsörjningen inom transportnäringen

måndag 11 februari

Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljningsrapport för 2018 visar att 97 procent har fått arbete inom kategorin transporttjänster efter avslutad examen. Transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov och resultatet visar yrkeshögskolans betydelse för Transportföretagens branscher.

I dag släppte Myndigheten för yrkeshögskolan sin årliga uppföljningsrapport av sysselsättningen bland elever som examinerades 2017. Resultatet visar att utbildningar inom kategorin Transporttjänster ledde till 97 procent i arbete, vilket är högre än genomsnittet på 93 procent.

– Under årens lopp har yrkeshögskolan utgjort en viktig del i arbetet att hitta kompetent personal till våra branscher. De nya siffrorna är fantastiska och bekräftar yrkeshögskolans betydelse för hela transportnäringen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Yrkeshögskolan har ett tätt samarbete med näringslivet och anpassar sina utbildningar efter företagens behov.

– Yrkeshögskolan är ett bevis på att samarbete med företag som har behov av personal är en förutsättning för att lösa rekryteringsbehovet inom våra branscher. Detta är också ett tänk som Transportföretagen kontinuerligt arbetar med att få med i den gymnasiala utbildningen genom dialog med politiker, myndigheter och skolor, avslutar Caj Luoma.

Fakta:

 

För mer information, kontakta: Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på 072-214 82 89 eller shashika.sellgren@transportforetagen.se