Transportföretagen invald i Arbetsförmedlingens partsråd

måndag 28 januari

I dagarna har Transportföretagens Caj Luoma fått förnyat förtroende som Svenskt näringslivs representant i Arbetsförmedlingens partsråd för 2019. Arbetsförmedlingen är en stor leverantör av arbetsmarknadsutbildningar riktade mot transportnäringen och partsrådet innebär möjlighet till såväl insyn som dialog.

Svenskt näringsliv har utsett tre representanter till Arbetsförmedlingens partsråd. Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, är en av de utvalda, vilket innebär att transportnäringen finns representerat i ett organ som på nationell nivå rör Arbetsförmedlingens verksamhet.

– Det är glädjande att ha fått ett fortsatt förtroende från såväl Svenskt Näringsliv som Arbetsförmedlingen. Som representant för en näring som har ett rekryteringsbehov om drygt 15 000 personer varje år är det av stor vikt att vi har en nära dialog och ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen, som är en stor leverantör av arbetsmarknadsutbildningar riktade mot just transportnäringen, säger Caj Luoma.

Fakta:  

  • Arbetsförmedlingens partsråd är ett rådgivande organ i frågor som rör Arbetsförmedlingens verksamhet på nationell nivå. Rådet består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare.

För mer information, kontakta: Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, på 072-214 82 89 eller shashika.sellgren@transportforetagen.se